wp76df34a4.png
wp946f8c38.png
wp3e3ee0b6.png
wp5533b116.gif
Beste vastelaovundj veerders,

Zoeë as dejje ongetwiefeldj hetj gelaeze és d’r door de gezamelikke vastelaovundjsvereîniginge en de gemeindje Ni-jwieërt beslote det met de huidige coronamaatregele ouch dit sezoên gein prinse en of prinsepare waere oetgerope. Det beteikendj det oos aankomendje prinsebal en prinseresepsie, deej in jannewarie zoeëje plaatsvinge, zeen geannuleerdj!
 
Vae vînge dit ammaol verschrikkelik, oos vastelaovundjshert wurtj vör ‘t 2dje jaor op ri-j gebroke, mer met de huidige stand van zake és dit ’t eînige zjuuste besloêt. Vae wille os prinsepaar ’n volwaardig sezoên gaeve en met de huidige maatregele és det gewuuën ónmeugelik.

Vae kónne neet in de toekomst kieke dus of d’r in de loup van jannewarie/fibberwarie of met de vastelaovundjsdaag zelluf van 26 fibberwarie t/m 1 mieërt 2022 waal vastelaovundjs activiteite georganizeerdj kónne waere zal hieël aan ’t verluîp van Corona en de daobeej huuërendje maatregele ligke. Vae blieve heej over in gesprek met oos zöstervereîniginge en de gemeindje Ni-jwieërt.  Mochte de omstandighede os good gezindj zeen en d’r kónne ein of mieërdere activiteite georganizeerdj waere door os dan waal door ein van oos zöstervereîniginge dan laote vae det zoeë snel meugelik wete via oos Facebookpagina, oos website www.cvdebengels.nl , de gemeindje Ni-jwieërt en Nederweert24.

Ouch al stieët ’t noow op ’n lieëg pitje , ’t vastelaovundjsveur bliftj börre !!

Vör noow kónne vae allein mer zègke: haodj uch good, letj op mekaar en blieftj gezôndj!
Names besteur en lede CV De Bengels